วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน และนางสาวนวลจิต หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานแก่ นางลดาวัลย์ เฮยส์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
ข่าว: นางสาวอุบทิพย์ ขุนประดิษฐ