วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ประธานการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน และนางสาวนวลจิต หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน นางสาวอดิศา เสนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ณ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ https://www.facebook.com/chon333/

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ