วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานแก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านบ่อวิน

ข่าว: นางสาวอุบทิพย์ ขุนประดิษฐ