วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราด นายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานแก่ นายนววิธ อัศวนันท์วิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์

ข่าว: นางสาวอุบทิพย์ ขุนประดิษฐ