วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประเมินวิทยฐานะ​เพื่อเลื่อนเป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนายอภิวัฒน์ ใจยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่ง

ขอบคุณภาพ:โรงเรียนวัดโป่ง

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ