วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญนายธรรมศักดิ์ นิติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม

ขอบคุณภาพ:โรงเรียนวัดตโปทาราม

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ