วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นายธีรยุทธ แสงสุริยจันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบบอน

ขอบคุณภาพ:โรงเรียนบ้านหุบบอน

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ