วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสามารถ สอดทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคล้า คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ชุดที่ 1) ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 นายภาคภูมิ ภูมิศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์