วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นางมุกดา อามาลีนา ,นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น และนางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3