วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ของนางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน โดยมีนายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน เข้าร่วมการประเมิน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อวิน