วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่าและคณะกรรมการ ร่วมประเมินขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (คศ.2) นางสาววิราวรรณ สมบูรณ์ (ปฐมวัย) และนางสาวเบญจวรรณ คงมณี (ภาษาต่างประเทศ) โดยมี นางสาวศรินทิพย์ เรืองหิรัญ รร.วัดหนองจับเต่า นางสาวมะยม แก้วทวี รร.บ้านขลอด นางปริญญา เรือนเงิน รร.บ้านอำเภอและนางณัชณิชา ฐาโอษฐ์ รร.บ้านหินวง เป็นคณะกรรมการในครั้งนี้