ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม และ นายสามารถ สอดทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคล้า ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ดำเนินการประเมินการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ครูผู้ช่วย จำนวน 2 คน ครั้งที่ 2 ได้แก่ ครูพัชรินทร์ เหลาบัว และครูสุดารัตน์ สูงพิมพ์