วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเลือกตั้งสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้โครงการการพัฒนาสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

โดยมีนางปิ่นเพชร แช่มช้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3