วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนที่กำหนดให้ปฏิบัติงาน 2 โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3