วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ เพื่อรับฟังนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้ได้แนะนำบุคลากร ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตฯ และมอบเกียรติบัตร แก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสต่างๆ

โดยก่อนการเริ่มการประชุมนายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไห้วพระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

พร้อมนี้ได้นำบุคลากรในสังกัดร่วมถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

ภาพ:สพป.ชลบุรี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/i9CGHZVGAAZtFFtk8

ภาพ:โรงเรียนบ้านเขาดิน https://drive.google.com/drive/folders/1VWcnNIdNZZZso4sSTSbp3mmLHb_WjhVN?usp=share_link