วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางเพชรดา มากคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) Zoom Meeting เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบและวิธีการจัดสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3