วันที่ 6 กันยายน 2564 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: นายพรเทพ ศรีชาติ

ข่าว: นาวสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ