การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนบางละมุง4 โรงเรียนบ้านนอก