วันที่ 1 มิพฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่การนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านอำเภอ ภายใต้การบริหารงานของ นายนาวินมัตนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านอำเภอให้การต้อนรับ

ในวันเดียวกันท่าน สส. สะถิระ เผือกประพันธุ์ หรือ ดร.เอ พร้อมคณะได้มามอบชุดตรวจ ATK (ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19)ให้กับทางโรงเรียนบ้านอำเภอโดยมีท่านจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายนาวิน มัตนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ เป็นตัวเเทนรับมอบ….