วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 3 และนายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยนายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม และนางสาวศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3 นิเทศและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19 ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ภายใต้การบริหารงานของ นางนาถลดา ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนวัดบ้านนา

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ