วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการนิเทศออนไลน์ ผ่านช่องทาง Youtube กิจกรรมนิเทศ “การเสริมสร้างกระบวนการนิเทศภายในผ่านการนิเทศออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด 19 ” ของกลุ่มสัตหีบ 2 สพป.ชล.3 https://www.youtube.com/watch?v=T4Zw7nRH0_8