นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และคณะกรรมการ เพื่อติดตามโรงเรียนบ้านเขาดินในการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565