การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุกีย์บุญญาราม (เก็บตก)