วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยมีนายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ/ข่าว:นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ