วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อปฏิบัติการสอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3